SAMITHIS & MANDALIS

SL NO SAMITHY CONVENOR PHONE
1 KALPETTA SANATH KUMAR  N 9447544406
2 MANANTHAVADY SASIDHARAN V 9946390975
3 MEENANGADY RAJU K N 9846061659
4 MEPPADY C  VASU 8606633044
5 PANAMARAM P K PADMANABHAN 9446430892
6 S. BATHERY GOPALAKRISHNAN M P 9847887448
7 VADUVANCHAL GANGADHARAN NAIR K 9495049766

ICGB  ,
640-911  
1Z0-060  ,
640-916  ,
220-802  
CCA-500  ,
000-106  ,
1Z0-803  ,
100-105  ,
500-260  
2V0-621D  
350-030  
000-105  
CISSP  
210-065  
640-916  ,
102-400  ,
352-001  
400-051  
300-208  
70-178  
640-911  
OG0-093  
1Z0-051  
70-980  
1Z0-060  
000-080  
JN0-360  
400-101  
220-901  
70-486  
ITILFND  
300-115  
350-001  ,
200-125  ,
000-104  
70-177  
100-105  ,
70-346  ,
300-320  
70-177  ,
640-692  
070-461  ,
SY0-401  ,
74-678  
2V0-621  ,
70-980  
100-105  ,
ITILFND